“Het ritueel laat het herweven van de draden van ons bestaan toe, in een nieuw doek dat onze innerlijke verandering weerspiegelt.”

Kathleen Wall en Gary Ferguson

Ecorituelen

Een ecoritueel is een individuele -of kleinschalige groepsbegeleiding met de intentie een belangrijk moment te vieren om te kunnen groeien. Ze worden beleefd in en met de natuur.

 

“Uw kalme kracht in het buiten-ritueel heeft een grote indruk op mij gemaakt.

Ik was verrast dat de brief-verbranding zo goed ‘werkte’.
Je deed ons diep verdriet in rook opgaan. Veel dank daarvoor.” V.
F.

 

Bij Celebr’Arte kan je 3 verschillende soorten rituelen boeken, voor 1001 gelegenheden:

  • Overgangsrituelen: verhuis, eerste menstruatie, menopause, blessing way, scheiding,…
  • Vieringsrituelen om te eren wat is: verjaardag, huwelijk, geboorte, nieuwe job, nieuw huis,…
  • Harmonisatierituelen: Om te verbinden met ons innerlijke zelf en de natuur. Hier gaat het puur om het harmoniseren.

“Let’s celebrate mother earth, let’s celebrate life”

 

Ecorituelen zijn gebaseerd op de leer van het Indiaans medicijnenwiel en de universele taal van de natuur.

Een ecoritueel opent een ruimte van vertraging en van verbinding met ons innerlijke zelf en moeder aarde.

 
 

Een ecoritueel is een ceremonie in en met de natuur. Ze worden op maat en in cocreatie met de vrager gemaakt.

Ze zijn noch therapeutisch noch religieus. Maar kunnen een onderdeel zijn van een heling -of groeiproces.

Een ecoritueel is eenvoudig en krachtig tegelijk, en heeft een universeel karakter omdat iedereen met de natuur kan verbinden.

 

 

Praktisch

Vooraf: gesprek en co-creatie

Voor elk ritueel is er een ontmoeting tussen de begeleider en de vrager om de intentie de verduidelijken tijdens een sessie, maar ook om het ritueel in grote lijnen vorm te geven. Het ritueel wordt samen en op maat gecreeërd. Deze sessie duurt ongeveer 1u en kan ook online.

Daarna werk ik het ritueel verder uit en verzorg ik de logistiek zodat je een gast kan zijn op je eigen ritueel.

 
Tijdens het ritueel

We spreken af op de overeengekomen plaats en nemen ongeveer 1u30 de tijd om het ritueel te beleven. Ik begeleid het van A tot Z. De natuur zorgt voor de nodige serendipity en synchroniciteit.

Na het ritueel

(ongeveer een week erna) komen begeleider en vrager nog eens samen om uit te wisselen tijdens een sessie, om alles nog eens vast te pakken en een plaats te kunnen geven in ons bewustzijn en ons hart.

 

 

“Dankjewel Maëlle om me weer op mijn spoor te zetten. Dit voelt zó vanzelfsprekend aan. Mijn kasten zitten vol oude draad, knoopjes, herinneringen die ik graag wou verwerken in iets ritueels.. Het was fijn om samen te komen en in stilte en gezang iets te (ver)weven…

De kleine ritueeltjes die je heel zacht vanuit je ziel aanreikte lijken maar kleine zaken… maar ik voel dat ze doorwerken op zielsniveau…

Verbonden in heling, Hartelijk.” Greet vdl

 

  • 250€ à 300€ – Flexibele bijdrage – inclusief 2 sessies van een uur (voor en na) en het ritueel zelf: (exclusief transportkosten)
  • of 500 pollekes voor de leden van LETS.

 

Contacteer me gerust als de prijs een obstakel is: maelle@celebrarte.art

 

Elkeen verbindt zich moreel en financieel vanaf het begin van het creatieproces.